Esport

[Tiểu sử hero Dota 2] Zeus

Zeus là Chúa Trời và là cha của các vị thần, người luôn luôn đối sử với các hero khác như với chính những đứa

Xem Thêm