Esport

Tia hi vọng dành cho Kassadin

Giữ đúng lời tuyên bố trong vài ngày trước, ngày hôm nay Riot Games đã có những động thái tăng sức mạnh cho những vị

Xem Thêm