Esport

Cuộc đua của Tiny và Lina

Tiny là hero đánh gần có lượng damage rất lớn nhưng tốc độ đánh chậm còn Lina thì ngược lại, cô có tộc độ đánh

Xem Thêm